Obec Jabloňov, dříve také Jabloné nebo Jablonové, se nachází 7 km jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v nadmořské výšce 455 m. První písemná zpráva o existenci Jabloňova pochází z roku 1384. V roce 1675 zde bylo 7 domů, v roce 1790 13 domů s 74 obyvateli, v roce 1900 pak 22 domů se 116 obyvateli.
     Jabloňov patřil k Pyšoleckému panství, později pak až do roku 1656 k panství Mitrovských. V roce 1656 byl připojen ke statku Roženskému a s Rožnou pak v roce 1661 byl prodán k panství Pernštejnskému, u něhož již zůstal. Poddaní platili v roce 1754 vrchnosti úrok o sv. Jiří ve výši 4 zlaté 3 krejcary a o sv. Václavě 5 zlatých 10 krejcarů a předli 16 liber lnu. Pět sedláků robotovalo 3 dny v týdnu s 1 koněm a 3 dni s 1 volem. Desátek se odváděl do Rožné, kam chodili také děti do školy.
     V obci se nacházel mlýn s pilou. Mlynář Jablonovský nerobotoval, ale platil úroky a konal
povinnosti jako roženský rychtář.
historie_5
Historie obce Jabloňov
Ziveobce.cz
Kontakty

e-mail: obecvezna@seznam.cz

telefon: 566 567 318
VĚŽNÁ NA MORAVĚ