Obecně závazné vyhlášky
Datum
vyvěšení
  Název dokumentu
4.12.2015
 
Poplatek za odpady č. 4/2015
18.11.2015
 
Poplatek za odpady č.1/2015
14.4.2015
 
Vyhláška o zrušení vyhlášky
10.3.2015
 
Vyhláška odpady 6.3.2015
5.2.2015
 
Vyhláška  omezení hluku
Datum
vyvěšení
  Název dokumentu
rok 2014
 
Veřejná vyhláška
rok 2014
 
Vyhláška  územní plán
Datum
vyvěšení
  Název dokumentu
rok 2012
 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
rok 2015
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  16.7.2012
rok 2012
 
Vyhláška - omezení hluku
rok 2012
 
Vyhláška psi
rok 2012
 
Vyhláška odpady
Ziveobce.cz
Kontakty

e-mail: obecvezna@seznam.cz

telefon: 566 567 318
Datum
vyvěšení
  Název dokumentu
10.2.2018
 
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Datum
vyvěšení
  Název dokumentu
14.12.2019
 
č.1/2019 vyhláška odpady
14.12.2019
 
č.2/2019 vyhláška odpady poplatek
14.12.2019
 
č.3/2019 vyhláška poplatek psi
27.1.2019
 
Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
VĚŽNÁ NA MORAVĚ